Maatwerk voor uw mat mogelijkMatten van kwaliteit
Wij weten wat kwaliteit is!
Altijd een ontwerp voorafMaatwerk mogelijk
Stuur ons een bericht!
Stoffering mogelijkRuime keuze
Wij blijven uitbreiden!
Alle soorten mattenStopt vocht en vuil
Voor een schone vloer!
Speciale vormen mogelijkHoge klanttevredenheid!
5-sterren beoordeling!

Privacyverklaring

A&D Logomat B.V. , gevestigd aan Planthofsweg 43 7601 PH Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Planthofsweg 43
7601 PH Almelo
088 – 888 5000

A&D Logomat B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten / diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit verschillende formulieren:

GegevenFormulier
Uw voor- en achternaamWordt gevraagd in formulieren; ‘Contact’ en ‘Offerte aanvragen’
Uw e-mailadresWordt gevraagd in formulieren; ‘Contact’, ‘Aanmelden voor de Nieuwsbrief’ en ‘Offerte aanvragen’
Uw telefoonnummerWordt gevraagd in formulieren; ‘Contact’ en ‘Offerte aanvragen’
Wat zijn de afmetingen van uw gewenste matWordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Wordt de mat verzonken in de vloer gelegd?Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Wilt u voor de spaghettimat een schuine aflooprand?Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Welke kleur wilt u de Borstelmat Outline?Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Heeft u voor ons al een kleurencode?Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Wat is de kleurcode van uw gewenste kleur?Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Kunt u ons al een ontwerp laten zien?Wordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Stuur uw ontwerp meeWordt gevraagd in formulier; ‘Offerte aanvragen’
Uw vraag / opmerkingWordt gevraagd in formulieren; ‘Contact’ en ‘Offerte aanvragen’

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adlogomat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

A&D Logomat B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht over welke gegevens de website van A&D Logomat B.V. verwerkt, waarom wij dit vragen, wat de grondslag hiervan is en welke bewaartermijn wij hanteren.

GegevenWaarom vragen wij u dit?GrondslagBewaartermijn
Uw voor- en achternaamZodat wij u correct kunnen aanspreken wanneer wij contact met u opnemenMet uw toestemming1 maand*
Uw e-mailadresZodat wij per mail contact met u kunnen opnemen in geval dat u telefonisch niet bereikbaar bentMet uw toestemming1 maand*
Uw telefoonnummerZodat wij u snel terug kunnen bellen om u van meer informatie te voorzienMet uw toestemming1 maand*
Wat zijn de afmetingen van uw gewenste matMet deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengenMet uw toestemming1 maand*
Wordt de mat verzonken in de vloer gelegd?Met deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengenMet uw toestemming1 maand*
Wilt u voor de spaghettimat een schuine aflooprand?Met deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengenMet uw toestemming1 maand*
Welke kleur wilt u de Borstelmat Outline?Met deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengenMet uw toestemming1 maand*
Heeft u voor ons al een kleurencode?Met deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengenMet uw toestemming1 maand*
Wat is de kleurcode van uw gewenste kleur?Met deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengenMet uw toestemming1 maand*
Kunt u ons al een ontwerp laten zien?Zodat wij weten of wij u kunnen vragen om een ontwerp mee te sturenMet uw toestemming1 maand*
Stuur uw ontwerp meeMet deze informatie kunnen wij een juiste offerte uitbrengen en kunnen wij u extra advies gevenMet uw toestemming1 maand*
Uw vraag / opmerkingZodat wij meer informatie krijgen over uw reden van contact of over uw wensen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.Met uw toestemming1 maand*
* Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang A&D Logomat B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.
A&D Logomat B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A&D Logomat B.V.) tussen zit.

Het gaat hier over de zogenaamde Tracking cookies. Meer hierover leest u in onze cookiesverklaring. U kunt hier ook kiezen om tracking helemaal uit te schakelen. Wij gebruiken alleen tracking wanneer u ons toestemming hebt gegeven. Standaard staat deze voorkeur uitgeschakeld.

Uw persoonsgegevens worden niet op onze webserver bewaard. De gegevens vanuit de formulieren op onze website worden gemaild naar sales@adlogomat.nl en marketing@adlogomat.nl. Nadat deze gegevens zijn gemaild worden deze binnen 10 seconden van de webserver verwijderd. Uw IP adres wordt in geen geval meegestuurd.

Tenzij u een klant van ons wordt. In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang A&D Logomat B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.

Na het gebruik van een van onze formulieren ontvangt u automatisch een kopie van uw verstuurde gegevens met daarin uitleg hoe u een verzoek kunt indienen om uw gegevens bij ons in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

A&D Logomat B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A&D Logomat B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met wie delen wij uw gegevens?Met welk doel
ZZP’er RikRik fungeert voor ons als bewerker. Hij doet voor ons de algehele ontwikkeling en online marketing van de website en alles daar omheen. Zo ook social media, conversieoptimalisatie etc. Er wordt een kopie van elk ingestuurd formulier gemaild naar marketing@adlogomat.nl om te zien hoe goed de verschillende formulieren converteren. Rik bewaard deze formulieren maximaal 1 maand.
MailchimpMailchimp fungeert voor ons als bewerker. Mailchimp beschikt over uw voor- en achternaam (indien u dit in het verleden hebt opgegeven). Tegenwoordig vragen wij u alleen om uw e-mailadres. Uw naam wordt gebruikt om u correct aan te spreken in een (nieuws)mailing. U kunt zich ieder moment uitschrijven.

Gegevens die u via een van onze online formulieren hebt verstuurd staan verder niet op back-ups of in de cloud tenzij u daadwerkelijk klant van ons wordt. In dat geval is de bewaartermijn zolang A&D Logomat B.V. bestaat. U wordt namelijk een relatie van ons en wij koppelen bijvoorbeeld facturen en gespreksnotities aan klantgegevens.

Daarnaast verstrekt A&D Logomat B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden door middel van cookies. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A&D Logomat B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adlogomat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A&D Logomat B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

A&D Logomat B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adlogomat.nl

Onze beveiligingsmaatregelen op de website:
 • De gegevens die u invoert via onze website worden uitsluitend verwerkt via een beveiligde SSL verbinding.
 • De url voor het inloggen op de back-end van de website wijkt af van de standaard URL.
 • Voor het inloggen op de back-end van de website is 2-staps verificatie vereist.
 • De website is tevens beveiligd door middel van een speciale plug-in (Wegens veiligheidsoverwegingen wordt de naam van deze plugin hier niet vermeld).
 • Onze website slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan 10 seconden. Dit is nodig om uw gegevens door te kunnen mailen. Daarna vind direct verwijdering plaats.
 • Uw IP adres wordt niet meegestuurd bij het invullen van een formulier.
 • De gegevens die wij naar Google Analytics sturen zijn volledig anoniem.
 • Gezien onze website geen persoonlijk gegevens bewaard, staan uw gegevens ook niet in een backup opgeslagen waardoor meer informatie hierover niet relevant is.
 • Alle inloggegevens die te maken hebben met de website zijn automatisch gegenereerd door een passwordmanager. Deze inloggegevens zijn dan ook in deze passwordmanager opgeslagen. De passwordmanager is daarnaast ook beveiligd met 2-staps verificatie. Alle inloggegevens blijven bewaard zolang de website bestaat (online of in backups).
 • Enkel 2 personen hebben gegevens om in te loggen op de website (bekend binnen de organisatie. Wegens veiligheidsoverwegingen wordt dit hier niet vermeld).
 • Enkel 1 persoon heeft toegang tot alle wachtwoorden omtrent de hele online bedrijfsvoering (bekend binnen de organisatie. Wegens veiligheidsoverwegingen wordt dit hier niet vermeld).
Alle deurmatten op een rij
Klantenservice
Navigeer snel tussen alle gerelateerde pagina's binnen onze klantenservice.
Persoonlijk advies nodig? Bel onze klantenservice!
Persoonlijk contact
Onze medewerkers staan u graag te woord voor al uw vragen.
Stuur een bericht